Radšej spievať ako kopať do lopty?

Venovať sa spevu profesionálne a žať úspechy je zaiste pre úzku skupinu ľudí, poviete si. Spievanie nie je pre mňa, nemám sluch, nemám talent, budem na výsmech. Vyvediem Vás z omylu! Koľko ráz sa rozhodujeme, ako rodič či dať svoje dieťa na krúžok. Má to byť futbal, floorball, hokej či nejaký iný šport? Vynakladať telesnú námahu je veľmi dôležité ako u človeka v dospelom veku tak aj u deti – ktoré sa vyvíjajú a formujú po stránke fyzickej, ale aj psychickej. Milí rodičia i všetci tí, ktorí by ste sa chceli naučiť spievať, dám Vám radu. Spev už dávno nie je pre vyvolených, či bezprostredne len pre ľudí, ktorí ohurujú svoje okolie hudobným talentom. Spievanie by sme mali brať ako terapiu, ktorá je podložená už aj vedeckými faktami. A teda hovoriť o speve už len o akomsi hobby, či nebodaj strate času neplatí.

Hudobný nástroj, ktorý je s nami spätý a má ho každý jeden z nás, HLASIVKY. Každý z nás ich používa deň čo deň i bez toho, aby o nich vedel čo i len jedinú informáciu. Hlasivky sú sval, ktorý tak ako aj iné svaly nášho tela treba namáhať, prekrvovať, posilňovať, inak ochabnú. Veľmi veľa z nás už aj v hovorovej reči, so svojimi hlasivkami zaobchádza zle. Rozprávame buď príliš vysoko alebo nízko. Aj o tom sa môže človek niečo dozvedieť. Všetko toto je len zlomok toho, prečo sú naše hlasivky stvorené a to pre väčšiu námahu, ako len rozprávanie. Pri školení hlasu sa zameriavam nielen na pekné tóny, ale predovšetkým na pozadie toho prečo a ako dokážu naše hlasivky vydávať okázalý, ušľachtilý zvuk.

Spev nie je len o zaujatí určitej pozície, kedy stojíme a otvárame ústa bez akejkoľvek námahy. Väčšina ľudí, ktorí často hovoria o veľkom talente svetovo uznávaných spevákov toto pripisujú práve talentu. Nie je to pravda. Každý výborný spevák, ktorý používa svoj hlas vedome vie, že je za týmto bez námahy znejúcim spievaním veľký kus driny a práce. Nič vo svete neuvedieme do pohybu bez energie – vynaloženého úsilia. Tak isto to funguje aj pri spievaní.

ÚSPECH = 20% talentu + 80% cieľavedomej práce

Energiu spevu pre vydávanie tak ušľachtilých tónov má na starosti veľmi dobre premyslený systém. So systémom dýchania sa v skratke oboznámime po prvýkrát asi pri návšteve lekára, ktorý nám diagnostikoval zhoršené dýchanie, bolesť na hrudi či zápal pľúc. Aj to je len vo výnimočných prípadoch, kedy lekár sa snaží svojmu pacientovi vysvetliť, že ho má navštevovať kvôli múdrym radám a nie kvôli predpísaniu liekov. Teda od lekára by sme mali odchádzať poučený s úsmevom na tvári. Uvedomenie si svojho problému, príčiny svojej choroby a následne začať pracovať na vyriešení je práve to, čo od nás telo čaká, keď už sme mu doposiaľ tak škodili… Tak isto aj my čakáme, že nám to niekto povie.

Dôležitá vec, ktorá uniká veľkému množstvu ľudí je, že naše telo je DOKONALE VYLADENÝ “STROJ”. Snažím sa mojim študentom spevu neustále opakovať, že spev ako taký je už len výsledkom toho, čo sa odohráva v ich vnútri. Je to predovšetkým koordinácia svalov – dýchacieho ústrojenstva, ale aj predstavy ako zhmotniť tón a dostať ho do výslednej podoby. Môžeme to prirovnať k veľkej fabrike, ktorá aplikuje neustále nové technológie pre skvalitnenie svojich služieb a produktov. A tak aj správna spevácka technika si uchováva svoje Know-How. Veľmi zaujímavým prvkom pri tvorbe technicky vyladeného tónu je naše telo ako také. Na to aby sa z nás či v nás ozval nejaký zvuk je potrebné aby vydýchnutí vzduch narazil do pevnej hmoty. Tou pevnou hmotou sú naše rezonančné priestory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu a formujú výsledný tón, ktorý z nás vychádza. Tak ako husle, gitara či piano majú svoje rezonančné miesta tak aj my, naše hlasivky majú svoje “zosilňovače” zvuku, rezonátory. Môžeme povedať, že je to predovšetkým komplex rezonančných priestorov, ktoré vibrujú tak ako aj naše bunky či celé telo.

Spev lieči, zušľachťuje, harmonizuje ducha, ale aj naše fyzično. Viac o vedecky preukázateľných benefitoch spievania sa dočítate v mojich ďalších článkoch.


Nezabúdajme, spevom ku zdraviu!