O MNE

Martin Hríň začal navštevovať Bratislavské konzervatórium ako mimoriadny žiak pod vedením Mgr. art. Dany Hajóssy, u ktorej absolvoval v roku 2015 a v súčasnosti je poslucháč 1. ročníka magisterského štúdia klavírnej hry v triede doc. Jordany Palovičovej, ArtD. Počas štúdia na konzervatóriu reprezentoval školu na súťaži študentov slovenských konzervatórií v hre na klavíri v Banskej Bystrici a Košiciach. Spolu so svojím klavírnym partnerom Marekom Kačim tvorili klavírne duo a venovali sa štvorručnej hre a hre na dvoch klavíroch. Boli laureáti Súťaže študentov slovenských konzervatórií v komornej hre, kde zároveň obdržali titul absolútnych víťazov v kategórií klavírne duá.  Ďalej obdržali 2. miesto v 1. kategórií na Medzinárodnej súťaži Franza Schuberta v Jeseníku pre klavírne duá. Martin sa venuje okrem sólovej hry a v hry v duu aj komornej hre a je klavírny partner primárne spevákov. Počas štúdia na konzervatóriu veľa krát spolupracoval v triedach vokálnych pedagógov, akými sú Robert Szűcs, Mária Repková, Eva Šeniglová a  Božena Ferancová. Na poli klavírnej spolupráce sprevádzal spevákov na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch a Medzinárodnej interpretačnej súťaži Pro Bohemia v Ostrave. V roku 2017 získal cenu za klavírnu spoluprácu na XIV. Ročníku Medzinárodnej speváckej súťaži v Olomouci.