Významná koncertná činnosť

Česko-slovenský vokálny koncert v rímskej kapitole / Sála Protomoteca, Rím / 2018

Reprezentácia Vysokej školy múzických umení na klavírnom festivale V4 / Sárospatak, Maďarsko / 2018

Klavírny koncert na letnom seminári pre učiteľov klavírnej hry EPTA / Bratislava / 2018

Komorný koncert študentov a absolventov konzervatória / Chtelnica / 2017 a 2018

Festival „ Novozámocké farské hudobné leto“ / 2016 a 2017

Vokálny koncert v rámci festivalu „Hudba bez hraníc“ / 2016