O MNE

Jakub Gubka je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave z triedy profesorky Dagmar Bezačinskej-Podkamenskej v odbore spev – barytón. Je rodákom z Veľkých Uheriec, ktoré sa nachádzajú neďaleko mesta Partizánske a narodil sa v roku 1993. Po skončení absolutória na ZUŠ Partizánske v odbore spev a klavírna hra pod vedením Renáty Andrejovej pokračoval na Konzervatóriu v Bratislave. V roku 2015, ktorý bol jeho posledným rokom  absolventského štúdia na konzervatóriu, začal navštevovať 1.ročník Bc. štúdia na VŠMU v Bratislave. V tom istom roku sa zúčastnil konkurzu do operného štúdia SND, kde stvárnil postavu Acmeta z opery Kráľ Teodor od Giovanniho Paisiella. Počas štúdia spevu sa mu podarilo získať viacero ocenení. V roku 2008 sa stal víťazom Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina vo Vrábľoch a taktiež získal zvláštnu cenu Mikuláša Schneidera Trnavského. V roku 2011 sa zúčastnil speváckej súťaže konzervatórií v Žiline, kde získal 1.cenu. O rok neskôr sa mu podarilo na tom istom mieste získať 2.cenu na medzinárodnej súťaži Rudolfa Petráka. V roku 2013 zaznamenal úspech na súťaži konzervatórií v Bratislave, kde si prevzal 1.cenu. Spolupracuje napríklad s orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnou filharmóniou Košice, či Štátnym komorným orchestrom Žilina.  V roku 2017 v Prahe absolvoval majstrovské kurzy Adama Plachetku. S veľkou obľubou sa venuje koncertnej, ale aj pedagogickej činnosti.