Významná koncertná činnosť

J. N. Hummel – Mathilda von de Guise / koncertné predvedenie v rámci Hummel Fest Bratislava / 2018

Slovenský rozhlas / Príbeh hudby / Orchester Slovenského rozhlasu / Live RTVS / 2018

Slávnostný koncert k 70. výročiu založenia ZUŠ / Partizánske / 2018

Donizetti – Viva la Mamma, prierez operou / účinkujú: S. Zámečníková, J. Gubka / Dom umenia Fatra, Žilina / ŠKO Žilina / Filharmónia Košice / 2014

Koncert z diel W. A. Mozarta / účinkujú: študenti Konzervatória v Bratislave /  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave / Capella Istropolitana / 2012

Koncert pre mesto Partizánske / účinkujú: Martin Babjak, Daniel Buranovský,  Jakub Gubka, Ester Wiesnerová / Partizánske / 2012

Koncert pri príležitosti 73. výročia založenia mesta Partizánske / účinkujú: J. Dvorský, T. Palovičová,  J. Gubka / Komorný orchester ZUŠ Partizánske / 2011

Koncert pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda / účinkujú: D. Podkamenská Bezačinská, J. Gubka / Partizánske / 2011

Dvorský a jeho hostia / vokálny koncert / Partizánske / 2009

Koncert bratov Dvorských ALMA MATER, Partizánske / 2008