Hlas reči a spevu už od nepamäti

Hlavný znak ktorým sa líšime od zvierat, okrem toho, že vieme pracovať, držať telo vzpriamene, tak vieme rozprávať teda máme dar reči. Prejavy hlasu v podobe zvukov, reči a pod. sa objavujú už od nepamäti u všetkých organizmov našej planéty. Môžeme povedať, že sa prejavuje na troch úrovniach. Človek, ale i zviera sú schopný vydávať zvuky, ktoré delíme do troch zložiek.

  1.  Najnižšia zložka vydávania zvukov na základe svojich pocitov, bolesti, hladu = zložka prejavov.
  2.  Ďalšia zložka sa viaže na vydávanie zvukov, ktoré pôsobia a reagujú na okolie = zložka vybavovacia.
  3. Najdokonalejšou zložkou prejavu je schopnosť reči sa dorozumievať sa a je stará ako ľudstvo samo = zložka odkazovacia.


Zatiaľ čo sa u zvierat stretávame len s prvými dvoma zložkami u človeka to neplatí. U ľudí sa prejavujú všetky tri zložky. Reč vznikla na základe konfrontácie dvoch organizmov, ktoré začali na seba vzájomne pôsobiť. Vzájomne pôsobenie prostredníctvom hlasu, zvukov, gest či mimiky. Dorozumievanie sa je základnou črtou človeka a prejavuje sa najmä hovorovou rečou. A práve reč patrí medzi najdôležitejšie súčasti fonácie (spevu).